خدمات اضافی سایت

نصب جوملا
10,000تومانیکبار
اطلاعات ورود پس از نصب برای شما ارسال میشود
نصب دروپال
10,000تومانیکبار
اطلاعات ورود پس از نصب برای شما ارسال میشود
نصب whmcs
20,000تومانیکبار
اطلاعات ورود پس از نصب برای شما ارسال میشود
خدمات whmcs
48,000تومانیکبار
نصب درگاه انتخابی شما
فارسی و راست چین سازی whmcs
فارسی و راست چین سازی ایمیل
تنظیمات اولیه
بهینه سازی و افزایش سرعت سایت وردپرسی
30,000تومانیکبار
افزایش سرعت سایت
بهبود حجم تصاویر
بهبود حجم ویدئو ها
بهبود حجم قالب
فشرده سازی محتوای سایت
نصب افزونه های مورد نیاز
افزایش امنیت سایت وردپرسی
20,000تومانیکبار
افزایش امنیت
نصب ماژول و افزونه های مورد نیاز بر روی سایت شما
بستن تمام حفره های امنیتی
بروزرسانی تمامی بخش های سایت شما